Terenski viličar se spopada z najzahtevnejšimi razmerami

Delo s težkimi tovori ni omejeno le na urejena skladišča in druge prostore, kjer redno prestavljamo različne tovore. Prav tako pogosto se srečujemo s kakšnimi zahtevnimi nalogami na terenu. 

Če delamo na neugodni površini, ne moremo računati na pomoč običajnih viličarjev, potrebovali bomo specializirano opremo, ki je prilagojena prav za takšne naloge. Na srečo lahko dobimo izvrstne naprave, ki nam priskočijo na pomoč, najboljša izbira je seveda terenski viličar. Ta ima določene prilagoditve, s katerimi se dobro znajde na vsakem terenu. 

Tako se izkaže za vsestransko napravo, ki nam lahko vedno pomaga pri delu s težkim tovorom. Lahko se seveda uporablja tudi na urejenih in utrjenih podlagah, recimo v skladišču. Načeloma nam terenski viličar nudi veliko prilagodljivosti, da ga lahko pripravimo za vse mogoče okoliščine, tako je lahko bolj ali manj specializiran za kakšne specifične naloge. 

Vedno pa pričakujemo, da bo zelo uspešno opravljal svoje delo, s takšno napravo bodo gotovo zadovoljni tudi zahtevnejši uporabniki na razgibanem terenu in drugih neurejenih površinah.

Terenski viličar ima v primerjavi s skladiščnim mnoge prilagoditve, ki jih takoj opazimo

Najbolj značilen je terenski viličar za gradbišča

Prav pri gradnji se najpogosteje srečujemo z nalogami, ki vključujejo prenašanje in prestavljanje težkih bremen. Seveda imamo raznoliko delo, na katerega moramo biti dobro pripravljeni, tudi z ustrezno opremo. Zato je še posebej dobrodošlo, da nam viličar omogoča prilagoditve, s katerimi se na gradbišču dobro znajde.

V takšnem okolju imamo opravka z mnogimi omejitvami, ki ne omogočajo povsem enostavnega in brezskrbnega dela. Verjetno bomo delali na neutrjenih površinah, kar pomeni, da ne bomo mogli prevažati kakšnih zelo težkih tovorov, če viličar nima ustreznih terenskih koles ali gosenic. 

Pogosto se srečamo s takšnimi izzivi pri gradnji cest in pri drugih večjih posegih v teren, ne le na običajnih gradbiščih, kjer imamo načeloma več možnosti za ureditev ustreznih pogojev.

A vedno računamo na to, da se bo terenski viličar lahko prilagodil razmeram. Z ustreznim podvozjem je tak viličar dobro pripravljen tudi na neutrjene površine – včasih so nujna velika kolesa z grobim profilom, da lahko napravo upravljamo po razgibanem terenu, včasih pa so boljše gosenice, ki optimalno razporejajo obremenitve na večjo površino. 

Prav tako pričakujemo prilagodljivost pri uporabi samega viličarja za dvigovanje različnih vrst tovora. Najbolj vsestranski je načeloma teleskopski viličar, ki ga lahko zelo dobro izkoristimo za najrazličnejša opravila na gradbišču. Uporabljajo se visokodvižni viličarji, ki bodo zelo vsestranski za delo pri gradnji, seveda pa imamo na voljo tudi žerjave in drugo posebno opremo za višje objekte. 

Na drugi strani najdemo tudi na terenu paletne viličarje, ki so prilagojeni delu s paletami, ti so zelo uporabni pri prestavljanju gradbenega materiala na paletah. Najbolje bo, če lahko viličar omogoča tako delo s paletami kot tudi z drugim tovorom, da bomo pripravljeni na vse naloge.

Teleskopski terenski viličar je dobro pripravljen za delo na višinah

Terenski viličar se izkaže tudi na drugih površinah

Terenski viličar je tako priljubljen ravno zato, ker je zelo vsestranski in se pri delu na zahtevnem terenu vedno dobro obnese. Zato ga bomo lahko dobro izkoristili tudi za druge naloge v drugih okoljih. To je recimo priljubljena naprava za delo na kmetiji, kjer se prav tako lahko srečujemo s težkimi tovori. Uporablja se za prestavljanje in zlaganje bal, lahko tudi za pomoč pri uporabi druge mehanizacije in za delo s traktorji. Pomaga pri delu v sadovnjaku in v vinogradu, zaradi vsestranskega delovanja pa lahko najdemo še druge možnosti za uporabo na kmetiji.

Za vsestransko opremo bomo povsod našli nekaj dela. Vedno, ko se lotevamo prestavljanja kakšnega težkega tovora, nam lahko priskoči na pomoč terenski viličar, ne glede na to, v kakšnem okolju delamo in s kakšnim tovorom imamo opravka. Če se srečujemo z zahtevnim delom, bomo gotovo našli prave rešitve med terenskimi viličarji.

Terenski viličar je manj primeren za skladišča

Na terenu se vse odlike takšnega viličarja hitro pokažejo in jih bomo dobro izkoristili. V urejenih skladiščih in drugih okoljih, kjer delamo s tovorom na paletah, pa te prednosti ne pridejo toliko do izraza, pravzaprav bodo odlike terenskega viličarja precej nekoristne. 

Morda lahko izkoristimo dober teleskopski viličar za dvigovanje kakšnih nepredvidljivih tovorov, a za običajno delo v skladišču se načeloma bolj priporočajo paletni viličarji, ki so za to okolje bolje prilagojeni.

Terenski viličar se izkaže z zmogljivostjo in zanesljivim delovanjem v zahtevnem okolju. V skladišču potrebujemo prilagojeno opremo, ki omogoča učinkovito delo s tovorom na paletah. Bolj zanimivi so varčni viličarji z odličnim izkoristkom, v zaprtih prostorih cenimo predvsem električne viličarje. 

Potrebujemo opremo za prestavljanje palet, tako da nam prilagodljive vilice ali teleskopsko dvigalo ne pomaga kaj dosti. Veliko bolje se izkažejo kompaktni in varčni viličarji s podvozjem za urejene površine in z vilicami za palete.

Tako je seveda jasno, da bomo morali izbrati pravo napravo za delo v vsakem okolju glede na to, s kakšnimi nalogami se ukvarjamo. Ene same rešitve ni mogoče dobiti, lahko pa dobimo pravo rešitev za vsako situacijo, če poznamo prednosti in slabosti, ki jih ima terenski viličar.