Za konkurenčnost na trgu je registracija blagovne znamke nujno potrebna

Dejstvo je, da se potrošniki danes pogosteje odločajo za nakup ali storitev priznanih in že uveljavljenih blagovnih znamk. Pri nekaterih morda kakovost niti nima velikega pomena, ampak je bolj pomembno množično in privlačno oglaševanje izdelkov. K temu pa bistveno pripomore tudi oblika in zasnova blagovne znamke, zato je registracija blagovne znamke nujno potrebna, če želimo ostati na trgu tudi konkurenčni. 

Za blagovno znamko lahko izberemo kakršno koli obliko, od besed, slik, kombinacija grafičnih znakov in še mnogo drugega. A to še ni naša blagovna znamka, saj je pred tem potrebno poskrbeti še za njeno registracijo. Vendar pa uspešna registracija blagovne znamke določa tudi nekaj pogojev. Znak ne sme nasprotovati javnemu redu ali morali, prav tako pa ne sme biti že registriran kot blagovna znamka. V primeru, da registracija poteka nemoteno, celoten postopke običajno traja 6 do 8 mesecev od vložitve popolne prijave.

Zakaj ima prijava patenta s pomočjo patentnega zastopnika prednost?

Če želimo prijaviti naš patent, potem se moramo že v začetku zavedati, da gre za zelo zapleten pravni postopek, ki je zelo strog in običajno nima podaljšljivih rokov. Zato se je potrebno zadeve lotiti strateško, še bolje pa je, da je prijava patenta vložena s pomočjo patentnega zastopnika. To ima za vas številne prednosti, bistvena pa je ta, da ima patentni zastopnik dovolj strokovnega znanja in izkušenj, da ne bo naredil nobene napake v postopku.

Za prijavo patenta je namreč potrebno imeti veliko znanja s področja tehnike, na katero se izum nanaša. Prav tako pa je potrebo imeti tudi veliko pravnega znanja, saj gre konec koncev tudi za pravni postopke. Če želimo, da prijava patenta poteka nemoteno in brezskrbno, potem je odločitev za patentnega zastopnika najboljša rešitev. S tem se izognemo morebitnim napakam v postopku in poskrbimo za pravočasno ter pravilno oddano dokumentacijo.