Spretnostna vožnja z avtomobilom

Vožnja avtomobila je danes nekaj skoraj samoumevnega. Zaradi relativno razpršene in ponekod redke poselitve je javni prevoz po Sloveniji smiseln le za okoli polovico prebivalcev, drugod pa se morajo znajti sami. Tako je avtomobil nepogrešljivo prevozno sredstvo zlasti na podeželskih področjih, kjer se mali zaselki razprostirajo na velikih površinah, avtobus pa s precej omejenim urnikom pripelje le skozi večje vasi. Tudi železniško omrežje pri nas ni zelo razvejano in služi le večjim mestom in vasem ob trasi.

Vozniško dovoljenje

Zato je imeti avtomobil za večino ljudi praktično nujnost. Da pa ga lahko vozimo, je potrebno seveda opraviti izpit za avto. Izpit je sestavljen iz teoretičnih in praktičnih delov, tako da se kandidati dobro podučijo o vseh vidikih vožnje v cestnem prometu. Starostna meja za izpit za avto je postavljena pri 18 letih. To je čas, v katerem se najstniki osamosvajajo, za mnoge je to tudi prelomna točka med srednjo šolo in fakulteto, zato je izpit za avto mnogokrat razumljen tudi kot nekakšno okno v svet. Sploh v podeželski populaciji, ko lahko človek šele takrat postane zares mobilen in neodvisen od drugih prevoznikov.

Teoretični del izpita za avto sestavlja tečaj cestno prometnih predpisov (tečaj CPP) in tečaj nudenja prve pomoči udeležencem v nesrečah. Šele po opravljenem izpitu iz CPP predpisov in prve pomoči lahko kandidat zapelje na cesto. Po opravljenih vsaj 22 urah in obvladanju vozila pa ka lahko inštruktor prijavi na glavno vožnjo, s katero kandidat zaključi vozniški izpit.

Še vedno pa je za potrditev izpita potrebna šola varne vožnje. Ta se izvaja kot enodnevni tečaj, ki ga more vsak mladi voznik opraviti v roku dveh let po opravljeni glavni vožnji. Šola varne vožnje mlade voznike nauči dodatnih spretnosti v vožnji. Za maksimalno učinkovitost se šola varne vožnje izvaja na posebnih poligonih centra za varno vožnjo, ki so prilagojeni za izvedbo spretnostnih manevrov brez nevarnosti za udeležence.