Tehnološki napredki pri obdelavi lesa

Kultura izdelovanja lesenih izdelkov in konstrukcij je stara vsaj toliko, kot človeštvo samo. Obdelava lesa in kamna sta bili prvi spretnosti, s katerima je človek unovčil svoje dobro razvite možgane in se podal na več tisočletno pot razvoja do današnjih dni. Povod za tako razširitev znanja je bil seveda v tem, da sta kamen in les najpogostejša naravna materiala na površju zemlje in ju je moč najti na večini koncev sveta. Zato je obdelava lesa ena od starejših tehnoloških spretnosti, ki jih je osvojil človek.

V prvi vrsti se je les uporabljal za konstrukcijo bivališč in za izdelavo orodij in drugih fino obdelanih izdelkov, vključno z okrasjem. Najprej so bila orodja za obdelavo lesa kamnita, ali pa so jih izdelali iz kosti. Obdelava lesa na tak način je bilo precej težavno in zamudno opravilo.

Prihod kovin je omogočil izdelavo orodij, ki so bila mnogo bolj učinkovita. Že kovinske sekire so bile precej bolj ostre, kot kamnite, hkrati pa so olajšale naknadno brušenje in s tem je orodje pridobilo veliko daljšo življenjsko dobo. Pravo revolucijo pa je prinesla iznajdba kovinske žage in orodja za skobljanje. Z njimi so naenkrat lahko les obdelovali v relativno ravnih linijah.

Ponudba naprednih storitev

Danes je razvoj tehnologije pripeljal do storitev, kot je na primer cnc razrez lesa https://www.tesarstvokregar.si/cnc-razrez.html. Tako lahko večje serije lesa izrežemo v želene oblike. Zlasti je to uporabno za lepljen les iz manjših kosov. Tako narejen lepljen les se uporablja za izdelavo večjih lesenih konstrukcij, pa tudi v pohištveni industriji. Cnc razrez lesa omogoča avtomatsko razdelanje surovih desk na popolnoma enake dele brez večjega napora. Je pa še vedno pomembna kontrola kvalitete, saj cnc razrez lesa sam po sebi še ne zagotavlja zadostne dimenzijske stabilnosti, ki je pomembna predvsem za lepljen les. Les je namreč živ material, katerega mehanske lastnosti so lahko nepredvidljive.