Stropni ventilator je primeren za celodnevno delovanje

Stropni ventilator mora biti izdelan tako, da ga lahko uporabnik koristi cel dan. Ko je vroče in se temperature v hlevu dvignejo tudi nad trideset stopinj Celzija, mora kmet poskrbeti, da so pogoji v polnem hlevu optimalni, saj lahko živali v slabih pogojih hitro zbolijo. To pa bi pomenilo strašansko izgubo za kmeta, ki se preživlja izključno z živinorejo. 

Stropni ventilator tako omogoča dobro prezračevanje prostora. Najbolje je, da se kombinira z aksialnimi ventilatorji, ki so izredno zmogljivi in omogočajo najboljše izmenjevanje zraka. Velikanski stropni ventilatorji poskrbijo, da se topel zrak neprestano meša in da se vročina ne nabira znotraj hleva. 

Stropni ventilator in ostala ventilacija nam mora omogočati, da iz hleva odvedemo vsaj 30 litrov vode na vsako žival, ki je prisotna znotraj hleva. Ker se pri večjem številu krav prostor zelo hitro zasiči z vlago, je potrebno imeti dovolj ventilatorjev, ki skrbijo, da živali ne pridejo v vročinski stres. Če je žival v vročinskem stresu se takoj pojavi penjenje in pospešeno dihanje, ki lahko privede tudi do smrti živali. 

Silos moramo obtežiti z gumami ali s težkimi ploščami

Silos mora biti na koncu tudi primerno obtežen, da vanj ne vdira zrak, ki bi lahko ogrozil ali celo pokvaril celotno silažo. Običajno kmetje za obtežitev uporabljajo različne materiale. Navadno uporabijo tisto, kar imajo pri roki. Velikokrat se tako poslužujejo odpadnih gum, lesenih desk, mivke, zemlje ali plošč, s katerimi poskrbijo za optimalno siliranje. 

Silos lahko postavimo na različnih podlagah. Če imamo manjši silos, je ta lahko brez težav tudi neposredno na tleh, lahko pa ga postavimo na betonska tla. Seveda tla obložimo s spodnjo folijo, ki nam pomaga, da preprečimo vdor zraka. 

Silos mora biti zavarovan tudi pred ptiči, ki radi poškodujejo folijo ter pred ostalimi domačimi živali, ki bi lahko silos uničile.